Tilgangur og lagaskylda
 
Frostjörð slf. (hér eftir „Frost Knit“) safnar og meðhöndlar persónuupplýsingar og leitast við að uppfylla í hvívetna lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Í persónuverndarstefnu þessari kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn.
 
Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar sem rekja má beint eða óbeint til tiltekins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónuupplýsingar.
 
 
Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga
 
Frost Knit safnar og varðveitir persónuupplýsingar um viðskiptavini og tengiliði, svo sem samskiptaupplýsingum (nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer, netfang), samskiptasögu og upplýsingum um vörukaup og reikningsviðskipti.
Frost Knit notar vafrakökur, Google Analytics og Facebook Pixel  til vefmælinga og safnast þar m.a. landfræðilegar upplýsingar og upplýsingar um aldur og kyn.
Upplýsingunum er safnað svo Frost Knit sé unnt að efna samninga sína við viðskiptavini, til að gæta hagsmuna sinna og til að miðla til viðskiptavina upplýsingum í markaðslegum tilgangi.
Upplýsingar eru ekki geymdar lengur en nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslu, nema ef lög og reglur kveða á um lengri geymslutíma.
 
 
 
 
Markpóstur 
 
Frost Knit kann að senda tölvupóst á tengiliði sem eru á tölvupóstfangalista Frost Knit. Ef þú óskar ekki eftir því að vera á tölvupóstlista Frost Knit getur þú ávallt afskráð þig.
  
Miðlun upplýsinga 
 
Frost Knit nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir.
Frost Knit miðlar ekki persónuupplýsingum þínum til þriðju aðila nema að fengnu samþykki, í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga, á grundvelli lögmætra hgsmuna eða á grundvelli lagaskyldu.
Frost Knit leggur áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta og viðeigandi tæknilegar og öryggislegar ráðstafanir sé gerðar til að tryggja öryggi gagna.